Kattmynta och Valeriana

Hos Kattalogen finns många produkter som innehåller antingen Valeriana eller Kattmynta.

De flesta katter reagerar på antingen det ena eller det andra, men dock inte alla.

Båda produkterna kan skapa en euforisk känsla hos din katt och beteendet kan i vissa fall likna det när katten löper.

Valeriana påvisar oftast en större effekt hos katten än kattmynta.
Kattmyntan är nästintill doftfri för människor, medan Valeriana har en mer potent doft.
Vissa tycker att Valeriana har en unken lukt medan andra tycker att det är en god doft. 

Precis som hos katterna där det finns skillnader i beteende och respons gentemot dessa produkter, finns det även skillnader hur vi människor reagerar.




Varför använda Valeriana och/eller Kattmynta?

Vissa använder dessa produkter för att katterna tycker om det helt enkelt. Andra ger det som en belöning vid dressyr (japp, det går att dressera katter. Inte lätt, men det går).

En del använder produkterna för att stimulera och lugna ner katten. Detta är speciellt bra under eller efter stressande situationer, t.ex. bilfärd, kattutställning eller när en ny katt kommer in i gruppen. 




Produktutbud med Valeriana och Kattmynta

Hos Kattalogen finns över 100 produkter med Valeriana och Kattmynta.
Det finns dessvärre många produkter på marknaden med dessa ingredienser som endast innehåller en liten mängd, och på så sätt inte ger någon önskvärd effekt.
Vi på Kattalogen saluför enbart de produkter som håller en hög klass och innehåller en bra mängd/koncentration av Valeriana eller Kattmynta.

Produkter:




Valeriana

Vänderotssläktet (Valeriana) är ett växtsläkte med omkring 150-200 arter. Släktet ingår i familjen kaprifolväxter och har ett stort utbredningsområde i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Några få arter odlas som prydnadsväxter i Sverige. Andra har medicinska egenskaper. Arterna kan vara svåra att skilja och ofta behövs rosettbladen för säker identifikation, dessa vissnar dock tidigt hos många arter. Underjordiska karaktärer och fruktens utseende är också viktiga för identifieringen.

Släktet innehåller fleråriga, upprätta, kala örter med tjock, aromatisk jordstam, ibland med utlöpare som kan vara ovanjordiska eller underjordiska. Bladen är motsatta, parbladiga eller parflikiga. Delbladen kan vara likstora eller med en förstorad ändflik och ibland är de nedre bladen enkla. Blommorna kommer i kvastlika knippen. Fodret är från början oansenligt, det förstoras efter blomningen och blir fjäderpensellikt. Kronan är vit eller rosa, rörformad men en liten knölformad sporre, kronflikarna är något olika i storlek. Frukten är nötlik, plattad, ribbad och krönt av det fjäderlika fodret.

Den torkade jordstammen luktar starkt och har en tilldragande effekt på katter. Se även kattmynta. Den kallas valerianarot (Radix valerianæ) och används också medicinskt för dess lugnande effekt. Den har också använts som kramp- och smärtstillare, samt även mot epilepsi. Det är främst läkevänderot (V. officinalis), men även flädervänderot (V. sambucifolia) som används medicinskt.

Källa: Wikipedia


Kattmynta

Trots namnet är kattmynta inte en mynta utan tillhör nepetasläktet. Växten är fridlyst i Sverige.

Örten blir upp till 50–100  centimeter hög på en fyrkantig stjälk. Blommorna är vita med röda prickar. Blommorna finns dels på ett knippe i växtens topp och på grenspetsarna, dels i bladvecken längs stjälken. Blommorna är av två slag, där de flesta är tvåkönade. I dessa finns det till att börja med enbart ståndare. Först när dessa vissnat mognar pistillen.

I ett litet antal finns även mindre, enkönade honblommor. Detta växtens förhållningssätt hindrar självbefruktning och gynnar den korsbefruktning, som är grunden för biologisk mångfald.

I Sverige blommar kattmynta i juli och augusti.

Blommorna har föga doft, men när bladen smulas sönder avges en karakteristisk doft.

Kattmynta finns i två varieteter:

  • var. cataria - har aromatisk doft, som påminner lite om mynta.[1]
  • var. citriodora - innehåller citronellol och är därmed citrondoftande.

Källa: Wikipedia